TERMINY

Harmonogram

Etap I: Wartość: 15% Termin: zakończono
Zakup nieruchomości 

Etap II: Wartość: 18% Termin: zakończono
Stan surowy 50%,
Wieża ciśnień 34%

Etap III: Wartość: 11% Termin: zakończono
Stan surowy 76%,
Wieża ciśnień 54%
Instalacje elektryczne 19%

Etap IV: Wartość: 17% Termin: zakończono
Stan surowy 97%
Roboty wykończeniowe 22%
Wieża ciśnień 80%
Roboty instalacyjne 18%
Instalacje elektryczne 58%
Roboty zewnętrzne 17%

Etap V: Wartość: 16% Termin: zakończono
Kotłownia i garaże zew 67%
Stan surowy 100%
Roboty wykończeniowe 52%
Wieża ciśnień 100%
Roboty instalacyjne 60%
Instalacje elektryczne 78%
Wentylacja 50%
Roboty zewnętrzne 17%

Etap VI: Wartość: 13% Termin: zakończono
Kotłownia i garaże zew 100%
Stan surowy 100%
Roboty wykończeniowe 83%
Wieża ciśnień 100%
Roboty instalacyjne 100%
Instalacje elektryczne 100%
Wentylacja 100%
Roboty zewnętrzne 17%

Etap VII: Wartość: 10% Termin: 30.04.2018
Kotłownia i garaże zew 100%
Stan surowy 100%
Roboty wykończeniowe 100%
Wieża ciśnień 100%
Roboty instalacyjne 100%
Instalacje elektryczne 100%
Wentylacja 100%
Roboty zewnętrzne 100%

Akty notarialne - do 31.07.2018

Szczegółowy opis:

% wykonania liczony wg wartości poszczególnych pozycji.
Kotłownia i garaże zew – ogół prac budowlanych dotyczących zewnętrznych garaży i kotłowni (bez instalacji)
Stan surowy – dotyczy dobudowanej części (bez wieży ciśnień) i obejmuje: pale, fundamenty, konstrukcja, ściany i stropodach w dobudowanej części
Roboty wykończeniowe – dotyczy dobudowanej części (bez wieży ciśnień za wyjątkiem stolarki) i obejmuje: ścianki działowe, tynki, posadzki, balkony i balustrady, stolarka okienna i drzwiowa (również w wieży), elewacja, dźwig.
Wieża ciśnień - ogół prac budowlanych dotyczących wieży ciśnień (bez instalacji)
Roboty instalacyjne – całość instalacji (nowa część i wieża): wod-kan, co, gaz i kotłownia gazowa.
Instalacje elektryczne - całość instalacji (nowa część i wieża): WLZ, elektryczne, teletechniczne, odgromowe, wyrównawcze i oddymianie.
Wentylacja – całość instalacji (nowa część i wieża): garaże i mieszkania
Roboty zewnętrzne – obejmują: przyłącza wod-kan i gaz, oświetlenie terenu, roboty drogowe i parkingi, zieleń, elementy małej architektury, boisko, ogrodzenie i bramy.